Uppdraget hos vår kund vad gäller Kundservice center slutfördes 2017-01 och då hade uppdraget pågått i 20 månader. Resultatet var över kundens förväntan och vår konsult upplevde också att uppdraget blivit enligt de förväntningar som bolaget ställde.

Capacia kände sig också stolt över att ha samarbetat med Experis (Manpower) i detta uppdrag. Samarbetet har fungerat bra och båda parter har funnit ett bra samarbetssätt.