law_6-compressor

UNIK METODIK FÖR ATT HITTA NYA STARTUPS OCH INVESTERINGAR.

På Capacia strävar vi ständigt efter att finna bra och intressanta investeringar, så att vi förhoppningsvis finner eventuella ”unicorn” start-ups.

Vi på Capacia jobbar med unik selektering av intressanta start-ups och investeringar samt bidrar i styrelser med affärsutveckling, affärsrådgivning, hållbarhet, förändringsledning, innovation, utvecklande ledarskap. 
Med våra pålitliga styrelseledamoter och deras specialistkompetenser kompletterar vi våra kunders styrelser.

<p><span class=”notranslate”>Capacia</span></p>

Vi har jobbar med start-ups så väl som etablerade bolag med deras affärsutveckling, verksamhetsutveckling, innovationer, förändringar och digitalisering.

Vi går på djupet för att komma till insikt och har modet att agera. Vi länkar samman rätt personer för att utmana etablerat tänkande. Vi är alltid medvetna om att tjänstefaktorer är av avgörande betydelse i business to business och är oftast svåra för konkurrenter att kopiera.

What We Do   

Vårt åtagande är att stödja våra kunder och leverera sina strategier samt att bygga ökad prestanda.

Vårt uppdrag är glasklart. Genom att främja hållbart modernt ledarskap, filosofi och affärsstrategi kan vi uppnå lönsamhet och samtidigt balansera behoven av människor och miljö. Vi söker ständigt nya och bättre sätt att arbeta tillsammans med våra kunder för att hitta deras specifika hållbara konkurrensfördel som kommer att stå sig genom tiderna.

 

 KOMPLETT LEDNINGSTEAM = VÄRLDSKLASS RESULTAT.

JEAN KALLMYR

DIRECTOR / INVESTMENT MANAGER

Är verkställande direktör, certifierad Investment Manager och certifierad Affärsängel samt Strategisk Inköpare, företagsekonom. Har en MBA inom ”Leadership & Sustainability” från Cumbria University (UK).

MATS KALLMYR

INVESTERARE / AFFÄRSÄNGEL

Är investerare, certifierad Affärsängel och företagsekonom samt har en Master of Art inom ”Leading Innovation & Change” från York SJ University (UK), det vill säga modernt ledarskap, innovation och förändringsarbete samt är dessutom Mentor och Coach till företagsledare.

CAPACIA GROUP

“Mats is a competent, devoted and inspiring Manager at Ericsson. I have been working with him and his different teams several times and I am always surprised of the positive and useful feedback he gets from his subordinates every time. In case you get the option of employing him or to work together with him, don´t hesitate… go for it!!!”

Roger Lindberg, Roger Lindberg AB

“Mats is a great leader with vision. As my line manager, he has shared his view of how to make improvement and guided me in many cases to generate max. value to the organization. Mats is also a greater mentor in both career and life aspects. He always generously shares different new ideas about life/career and how we can manage those in different perspectives.”

Jerry Chang, Ericsson AB

“Mats is a highly committed and business oriented person. Who always work for the best of the company. Mats are good in encourage its employees to develop themselves and to take their own initiative.”

Mattias Gidlund, Ericsson AB

As a business colleague to Mats in Saudi Arabia and in the United Arab Emirates, I have seen him dealing extremely professionally with many difficult issues in a multicultural and insecure environment. He is sharp and highly competent in processes and financial day-to-day work, to the point in discussions and he is very human in his approach to the people he manages and towards his colleagues.

Niklas Lindbom, Ericsson AB

“Mats have an eye for the “big picture” and is loyal to the overall mission and strategy of the Group. He is keen on methods and tools to improve the operation at hand, and seems to enjoy especially project-oriented assignments.”

Anders Beckius, Ericsson AB

ANALYTISK FÖRMÅGA. SENASTE KUNSKAPEN.

VÅRA PARTNERS OCH ASSOCIERADE

SparaSpara