Bolag i Singapore som startats för en kommande e-commerce verksamhet måste, pga förlängd tidplan, avyttras eller läggas ner.

Tråkiga besked men hoppas att nytt bolag återigen kan startas upp när produkt paketeringen är klar och parterna överens om innehåll och processer. the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.